De Spelotheek in Uitleenpost Poseidon (Wenduine), is een bibliotheek voor spellen en speelgoed. Peuters, kleuters en kinderen kunnen er kiezen tussen allerlei speelgoed, geschikt voor hun leeftijd. Met een spelotheekkaart kun je een gans jaar spellen uitlenen. Ook in de hoofdbibliotheek De Haan is er een kleinere wisselcollectie beschikbaar.
 

Spelotheek2.jpg

Lidmaatschap

Kostprijs: 
Normaal tarief : € 8 / jaar per gezin
Sociaal tarief : € 3 / jaar per gezin

(* Lidkaarten aan sociaal tarief zijn enkel verkrijgbaar via de sociale dienst van het OCMW De Haan)
 

Uitleentermijn, materialen en verlenging

  • 3 stuks per uitleenbeurt (per gezin)
  • Maximaal 4 weken
  • 1 verlenging mogelijk, uitgezonderd gereserveerde stukken.
     

Categoriën

Leeftijdscategorieën:
 0 tot 3 jaar
 +3 jaar
 +6 jaar
 +10 jaar
 +12 jaar
 

Reserveren

Spelmaterialen die uitgeleend zijn, kunnen gratis gereserveerd worden in de spel-o-theek of via de website. De reservatie vervalt indien het speelgoed niet binnen 7 dagen wordt afgehaald. Interbibliothecair leenverkeer voor spelmaterialen wordt niet toegestaan.
 

Telaatgeld

  • Te laat : 0,20 cent per dag.
  • Na 4 weken : Terugvordering aankoopprijs spelmateriaal.

Bij beschadiging of het ontbreken van onderdelen wordt de lener verwittigd.

Als het spelmateriaal volledig kapot of verloren is en bijgevolg niet meer uitleenbaar:
< € 150 : 100 % van de aankoopprijs
> € 150 : dit wordt beslist door de spel-o-theek verantwoordelijken
Als het spelmateriaal verloren en/of beschadigd is maar wel nog uitleenbaar.
 Verlies en/of beschadiging van onderdelen : € 2,50 per onderdeel
 Verlies en/of beschadiging van de speldoos/opbergbox : € 5
 Verlies van de spelregels : € 1

Indien er nog openstaande boetes zijn, kan er geen nieuw spelmateriaal uitgeleend worden.
 

Aansprakelijkheid

De spel-o-theek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal. De ouders zijn verantwoordelijk voor het spelmateriaal.