Livre
Néerlandais

Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

Beschrijving aan de hand van voorbeelden hoe menselijke hersenen in staat zijn zich aan te passen en hoe de relatie tussen hersenen en gedrag gezien kan worden als tweerichtingsverkeer.
Sujet
Hersenen
Titre
Het maakbare brein : gebruik je hersens en word wie je wilt zijn
Auteur
Margriet Sitskoorn
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Bakker, 2006
215 p. : ill.
ISBN
90-351-3036-7 9789035130364

Commentaires

Margriet Sitskoorn doet onderzoek naar de relatie tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein, en schreef een helder boek over het functioneren van ons brein. Twee vragen staan centraal: hoe beïnvloedt ons gedrag onze hersenen, en hoe beïnvloeden onze hersenen ons gedrag?

Aan de hand van de laatste inzichten in het hersenonderzoek en praktijkvoorbeelden laat de auteur zien dat onze hersenen maakbaar zijn. Onze hersenen maken steeds nieuwe cellen en verbindingen aan, bijvoorbeeld als reactie op hersenbeschadiging, maar ook als reactie op toevallige stimulatie vanuit de buitenwereld, of als reactie op het leven van alledag. Ze veranderen door onze bewegingen, het gebruik van onze zintuigen, ons denken en ons voelen. Dat proces gaat heel ons leven door, en daardoor zijn onze vaardigheden meer dan alleen maar een weerspiegeling van onze genen. Onze hersenen worden met het verstrijken van de tijd minder plastisch, maar door het toenemen van onze zelfstandigheid bij het …Lire la suite
De auteur, hersenonderzoekster, richt zich in haar onderzoek op het zelfvernieuwend vermogen van het menselijk brein. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt ze duidelijk dat dit - anders dan voorheen werd aangenomen - bijzonder groot is. Na een beschrijving van de interactie tussen gedrag, vaardigheden en hersenfysiologie gaat ze naar aanleiding van een markant voorbeeld nader in op het aanpassend vermogen van gezonde hersenen, waarbij een tweetal plasticiteitsprincipes aan de orde zijn. In haar visie zijn de hersenen in staat zich te reorganiseren op basis van de input die ze ontvangen, waardoor gedrag de hersenen mede vormgeeft. Enerzijds betekent dit dat toevallige factoren bepalend kunnen zijn, maar anderzijds dat mensen tot op zekere hoogte de mogelijkheid hebben hun hersenen op een weloverwogen manier te vormen door het maken van keuzes. Een prikkelend, origineel en positief boek dat, mede dankzij de heldere opbouw en de vele voorbeelden, in staat is wetenschappelijke inzicht…Lire la suite