Livre
Néerlandais

Het mysterie van de Graal : de geheime erfgenamen van Jezus en Maria Magdalena

Laurence Gardner (auteur)

Het mysterie van de Graal : de geheime erfgenamen van Jezus en Maria Magdalena

Uitgebreide beschouwing over de genaeologische erfopvolging van het vermeende huwelijk van Jezus en Maria en Jezus' broer Jakobus.
Titre
Het mysterie van de Graal : de geheime erfgenamen van Jezus en Maria Magdalena
Auteur
Laurence Gardner
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
The Grail enigma : the hidden descent of Jesus
Éditeur
Baarn: Tirion, 2008
448 p., [16] p. pl. : ill.
ISBN
9789043911504

Commentaires

Voor Laurence Gardner staat het onomstotelijk vast: Jezus Christus trouwde één week voor zijn kruisiging met Maria Magdalena, die op dat ogenblik drie maanden zwanger was. Het is niet de enige "opzienbarende bevinding" die de zelfverklaarde Jacobite Historiographer Royal of the Royal House of Stewart in dit pseudohistorische boek openbaart.

Jezus is trouwens helemaal niet aan het kruis gestorven. Jozef van Arimatea verkreeg immers dat de Romeinse executie (kruisiging) werd omgezet naar het joodse equivalent (levend begraven). Jezus was dus helemaal niet dood toen Jozef hem van het kruis haalde en in het graf legde. De mystieke verrijzenis is bovendien pas in de vierde eeuw aan het Bijbelverhaal toegevoegd. Jezus leefde nog vele jaren tussen zijn leerlingen; hij had twee kinderen ? Jezus en Jozef ? en ging zelfs naar Engeland om daar zijn kerk te vestigen, meer bepaald in Glastonbury. Vandaar is het maar een korte stap naar de graallegendes. Bovenop dat alles ontdekt de auteur d…Lire la suite
Deze uitgave is een gedeeltelijke update van de als pseudo-historie verguisde, maar door veel Da Vinci Code-aanhangers bejubelde bestseller 'Erfopvolgers van de Graal'*. Hierin poneerde de auteur via ‘Graalgenealogisch onderzoek’ onder meer de stelling dat koning Arthur en zijn ridders zouden afstammen van de nakomelingen van het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena, en die van Jakobus. Nieuw is dat de focus hier op de eerste (leven van Jezus) tot en met de zesde eeuw (Koning Arthur) ligt. Door een doorwrochte vergelijking van apocriefe/ bijbelse evangelieën en talrijke wereldlijke kronieken en verslagen met nieuw bronmateriaal uit Vaticaanse archieven (beperkende edicten) beschrijft hij de poging tot uitroeiïng van wat men bij die laatste ‘De erfgenamen van de Heer’ noemde. Naast zijn stokpaardjes als de betwistbare canon van de evangeliën, de hypocriete katholieke afwijzing van de vrouw, en Franse en Engelse kronieken (Graalliteratuur) als cryptogrammen van de ‘Messiaanse lijn’ …Lire la suite

À propos de Laurence Gardner

CC BY-SA 4.0 - Image by Freiher

Laurence Gardner, né le 17 mai 1943 et mort le 12 août 2010 (après une longue maladie), auteur, conférencier, généalogiste des lignées souveraines, historien constitutionnel, linguiste, restaurateur de tableaux et conservateur de musée. De son vivant il est membre de la Société des Antiquaires d’Écosse, membre professionnel de l’Institut de Nanotechnologie, et est distingué de l’ordre de Chevalier de St Germain, chevalier de l’ordre du temple de St Antoine et l’Attaché présidentiel au Conseil Européen des Princes.

Il a écrit sur des sujets tels que la lignée de Jésus, l'anti-gravité et le clonage d'Adam et Eve.

Avant de devenir écrivain, il était courtier en valeurs mobilières.

Il est devenu conférencier autour de ses propres best-sellers internationaux.

La carrière d'é…En lire plus sur Wikipedia