Livre Néerlandais

Heiligen en tradities in Vlaanderen : lente en zomer

Hans Geybels (éditeur intellectuel)

Heiligen en tradities in Vlaanderen : lente en zomer

Hans Geybels (éditeur intellectuel)
Overzicht van seizoensgebonden religieuze gebruiken in Vlaanderen, zoals rond heiligen, wonderen en feestdagen; met aandacht voor gebruiken in moslimgemeenschappen.
Sujet supplémentaire
Heiligen ; Vlaanderen
Titre
Heiligen en tradities in Vlaanderen : lente en zomer
Éditeur intellectuel
Hans Geybels
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2017
318 p. : ill.
ISBN
9789059088498 (hardback, sticker)

Commentaires

Ondanks de ontkerkelijking kent Vlaanderen nog altijd veel feesten en gebruiken die met de rooms-katholieke kalender te maken hebben. Dit fraaie en kloeke boek is bedoeld als een nieuw naslagwerk over de seizoensgebruiken in Vlaanderen. Het eerste deel behandelt de lente en de zomer. De herfst en de winter komen in een nog te verschijnen tweede deel aan bod. Het boek opent met een overzicht van de heiligenfeesten en religieuze tradities in de volgorde van de kalender. Andere hoofdstukken zijn gewijd aan Paasgebruiken, Lourdesgrotten, Mariafeesten, processies en schuttersgilden. Zij worden afgewisseld met historische bijdragen over wonderverzamelingen, heiligenliederen en herlevingswonderen en met een theoretische beschouwing over continuïteit en discontinuïteit in de feestcultuur. Het slotartikel over gebruiken in de moslimgemeenschap in Vlaanderen brengt de lezer weer terug in onze tijd. Het boek is rijk geïllustreerd, de diversiteit van de bijdragen maakt het evenwel tot een hybride…Lire la suite