Book
Dutch

Inleiding tot het recht

Inleidend studieboek voor niet-juristen over het recht in Belgie͏̈.
Title
Inleiding tot het recht
Author
Boudewijn Bouckaert Mark Van Hoecke
Language
Dutch
Edition
21ste herz. dr.
Publisher
Leuven: Acco, 2009
365 p.
ISBN
9789033475542

Reviews

Met Inleiding tot het recht willen Boudewijn Bouckaert en Mark Van Hoecke niet-juristen wegwijs maken in het (voornamelijk Belgisch) rechtsstelsel. Basisvragen zoals 'wat is recht' en 'wat zijn de bronnen van het recht' wordt op heldere wijze en verstaanbare wijze verklaard. De auteurs geven een bijzonder volledig overzicht van de voornaamste takken in het Belgisch rechtssysteem. Aan bod komen zowel het privaat- als het publiekrecht met alle 'nevendomeinen' die zich op het juridisch toneel kunnen afspelen. Naast het typisch Belgisch systeem wordt aandacht besteed aan de steeds belangrijker wordende Europese en internationale instellingen en juridische structuren. De toch vrij ingewikkelde Belgische staatsstructuur wordt op overzichtelijke wijze uiteengezet (op federaal, gewestelijk en gemeentelijk vlak). Bovendien geven de auteurs een duidelijk overzicht van de bevoegdheid die de diverse staatsorganen bezitten om reglementen, wetten en besluiten uit te vaardigen, wat geen gemak…Read more
Met dit boek willen Boudewijn Bouckaert en Mark Van Hoecke, beiden hoogleraar aan de Universiteit Gent, de niet-jurist inleiden in het (Belgische) recht. De auteurs beginnen met de absolute basis: de vraag wat recht nu juist is. Daarna volgen hoofdstukken over de indelingen en bronnen van het recht, en wordt enige methodologische informatie gegeven voor het opzoeken van rechtsdocumentatie (met bibliografische verwijzingen). Een tweede deel bekijkt de structuren en de (Belgische en supranationale) instellingen. Delen twee en drie nemen ten slotte het grootste deel van het boek in en bespreken allerlei aspecten van respectievelijk het privaatrechtelijk procesrecht en het burgerlijk recht. Dat alles wordt helder en eenvoudig uitgelegd, en ondersteund met voorbeelden en uitreksels uit het wetboek. Sobere vormgeving, met slechts enkele schema's en tabellen ter illustratie. Een degelijke en toegankelijke inleiding, die wel vooral geschikt is voor Belgische lezers. Jammer is wel dat een regi…Read more

About Boudewijn Bouckaert

CC BY-SA 3.0 - Image by Lithium55

Boudewijn Bouckaert (born 21 July 1947) is a Belgian law professor, a member of the Flemish Movement, and a libertarian conservative thinker and politician. He chairs the academic board of the LIB-ERA! think tank and serves as Member of the Flemish Parliament for the liberal party List Dedecker. He is also a former president of the Belgian classical liberal think tank Nova Civitas.

Boudewijn Bouckaert holds a PhD and teaches at the Law School of the University of Ghent, the University of Paris and the University of Aix-Marseille. He is director of the Department of Legal Theory and History at Ghent University and was chairperson of the European Master in Law and Economics program.

He has been lecturer at the Institute for Humane Studies in Fairfax, Virginia, at the Institute for Economic Studies in Paris, France and also a visitor at Harvard University. He used to sit on the Belgian High Council for Judicial…Read more on Wikipedia